Prevoz lesa

Našim strankam nudimo prevoz lesa iz gozdnih poti ali panjev, do končne postaje. Prevoz in naklada lesa poteka v spremstvu naročnika ali po dogovoru. Možen je tudi uvoz oz. izvoz v sosednje države. Vse storitve so izvedene profesionalno in po Euro standardih.

Odkup lesa

Odkupujemo vse vrste gozdnih sortimenov kot so: (smreka, bukev, javor, hrast,…). Odkup poteka ob prisotnosti lastnika oz. imetnika lesa, po spejemljivih in ugodnih cenah za lastnike. Les se izmeri oceni kvaliteto le tega, ter predlaga ceno.

Odkup gozdnih površin

Odkupujemo tudi gozdne površine manjših in večjih površin. Odkup poteka po predhodnem ogledu gozda, kjer se oceni vrednost gozda in ostalo. Ob ogledu mora biti navzoč lastnik oz. imetnik gozda.